» ข่าวสารสมาคม
กิจกรรมสมาคม
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรบหลักสูตร Train the Trainer Ce
(รุ่นที่ 136)
28 ธันวาคม 2559 by admin
กิจกรรมสมาคม
ATSI นำบริษัทสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมงาน IBM Market
21 ธ.ค. 59 : ATSI นำบริษัทสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมงาน IBM Market Place จัดโดยบริษัทไอบีเอ็ม(ประเทศไทย)
22 ธันวาคม 2559 by admin
กิจกรรมสมาคม
Thailand Software Fair 2016
Thailand Software Fair 2016 งานแสดงซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
21 ธันวาคม 2559 by admin
กิจกรรมสมาคม
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Software Fair 2016 งานแ
3-4 พฤศจิกายน 2559
31 ตุลาคม 2559 by admin
กิจกรรมสมาคม
งานแถลงข่าว Thailand Software Fair ( TSF 2016 )
งานแถลงข่าว Thailand Software Fair ( TSF 2016 )
19 ตุลาคม 2559 by admin
กิจกรรมสมาคม
ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Software Fair 201
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559
14 ตุลาคม 2559 by admin
กิจกรรมสมาคม
Software Directory
ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลบริษัทลงในระบบทะเบียนบริษัทซอฟต์แวร์ (Software Directory)
23 สิงหาคม 2559 by admin
กิจกรรมสมาคม
โครงการซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ ครั้งที่ 7
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ ครั้งที่ 7
21 ธันวาคม 2559 by admin
กิจกรรมสมาคม
รายชื่อ Software House ที่่ผ่านการคัดเลือกของกรมส่
ประกาศ
16 มีนาคม 2559 by admin
กิจกรรมสมาคม
ATSI ได้เข้าพบเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเท
คุณสมพร มณีรัตนะกูล นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และสมาชิก ได้เข้าพบเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโล
1 มีนาคม 2559 by admin
กิจกรรมสมาคม
เข้าประชุมหารือความร่วมมือในการผลิตรายการ SME Smar
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เข้าประชุมหารือความร่วมมือในการผลิตรายการ SME Smart Service ร่วมกับผู้บร
19 กุมภาพันธ์ 2559 by admin
กิจกรรมสมาคม
โครงการส่งเสริมการใช้ ERP ให้ SMEs ในอุตสาหกรรมการ
วันที่ 26 ม.ค. 59 ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการใช้ ERP ให้ SMEs ในอุตสาหกรรมการผลิต
17 กุมภาพันธ์ 2559 by admin
กิจกรรมสมาคม
ATSI เยี่ยมชมบูทแสดงซอฟต์แวร์คุณภาพทั้งจากสมาชิกสม
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เข้าเยี่ยมชมบูทแสดงซอฟต์แวร์คุณภาพทั้งจากสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการซอฟ
17 กุมภาพันธ์ 2559 by admin
กิจกรรมสมาคม
คุณวรรณวิสาที่เป็นตัวแทน ATSI เข้าร่วมประชุม
ขอขอบคุณ คุณวรรณวิสาที่เป็นตัวแทน ATSI เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและสมาคมต่างๆ
17 กุมภาพันธ์ 2559 by admin
กิจกรรมสมาคม
ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ปันน้ำใจให้สังคม
16 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไย เราได้แบ่งปันน้ำใจเล็กๆ สู่สังคม มอบพัดลมติดผนัง/ติดเพ
17 กุมภาพันธ์ 2559 by admin
กิจกรรมสมาคม
งานสังสรรค์ปีใหม่ ATSI ?Empower Software Together?
งานสังสรรค์ปีใหม่ ATSI ?Empower Software Together?
4 กุมภาพันธ์ 2559 by ATSI