» ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสมาคม

INET ร่วมกับ ATSI จัดงานสัมมนาเรื่อง
26 มิถุนายน 2561 : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ร่วมกับ ATSI จัดงานสัมมนาเรื ...
6 กรกฎาคม 2561
22 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต
22 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ ATSI ?โดย ผู้อำนวยการ , เลขาธิการ , ...
23 มิถุนายน 2561
14 มิถุนายน 2561 : ATSI โดยคุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์
14 มิถุนายน 2561 : ATSI โดยคุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมกรรมการสมาคมฯ และผู้แทนจากบ ...
20 มิถุนายน 2561
13 มิถุนายน 2561 : คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ นายกสมาค
13 มิถุนายน 2561 : คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเส ...
20 มิถุนายน 2561
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับ สมา
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ...
12 มิถุนายน 2561
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงกา
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ?วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ?ณ ตึกส ...
8 มิถุนายน 2561
ATSI?เตรียมพร้อมจัดงานยิ่งใหญ่ประจำปี หารือความร่
ATSI?เตรียมพร้อมจัดงานยิ่งใหญ่ประจำปี หารือความร่วมมือผนึกกำลังกับ คณะผู้บริหาร?CASEAN?เพื่อจัดงาน? ...
31 พฤษภาคม 2561
การลงนามเซ็นต์ MOU ระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) โดยคุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ นายกสมาคม ได้ร่วมลงนามในเอกสาร MOU กับค ...
16 พฤษภาคม 2561
API ECONOMY ภายใต้โครงการความร่วมมือ
4 พค 2561? คณะกรรมการบริหาร ATSI โดย คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์ อุปนายก , คุณยุวดี แซ่โก่ย เลขาธิการ , ...
7 พฤษภาคม 2561
ATSI นำบริษัทสมาชิกเข้ารับฟังรายละเอียด และกิจกรรม
ATSI นำบริษัทสมาชิกเข้ารับฟังรายละเอียด และกิจกรรมที่จะร่วมกับทาง AIS หลังการลงนามความร่วมมือระหว่ ...
14 มีนาคม 2561
AIS จับมือ ATSI จุดไฟให้นักพัฒนาฯ นำ DIGITAL PLATF
AIS จับมือ ATSI จุดไฟให้นักพัฒนาฯ นำ DIGITAL PLATFORM เสริมแกร่งวงการซอฟต์แวร์ไทย ...
8 มีนาคม 2561
ATSI & AIS รวมพลังขับเคลื่อนธุรกิจซอฟต์แวร์ในยุคดิ
ATSI ขอเชิญบริษัทสมาชิกและบริษัทซอฟต์แวร์ที่สนใจขยายโอกาสทางธุรกิจในช่องทางการตลาดใหม่ๆ เข้าร่วมงาน ...
5 มีนาคม 2561
Thailand Software Fair 2017 พลังซอฟต์แวร์ไทย ขับเค
Thailand Software Fair 2017 พลังซอฟต์แวร์ไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในยุคดิจิทัล ...
15 พฤษจิกายน 2560
คณะกรรมการและทีมงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วยช่วยกัน
คณะกรรมการและทีมงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วยช่วยกัน Exhitor Briefing งาน #TSF2017 ที่ออฟฟิศ Double Pin ...
20 ตุลาคม 2560
สมาคมอุตามหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) แถลงข่าว?การจัด
สมาคมอุตามหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) แถลงข่าว?การจัดงาน? Thailand Software Fair? 2017 ...
16 ตุลาคม 2560
ATSI นำบริษัทสมาชิกไปให้ความรู้เกี่ยวกับการนำระบบไ
ATSI นำบริษัทสมาชิกไปให้ความรู้เกี่ยวกับการนำระบบไอทีไปใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า ...
5 ตุลาคม 2560
ATSI นำบริษัทสมาชิกเข้าร่วมออกบูธในงาน Smart Enter
ATSI นำบริษัทสมาชิกเข้าร่วมออกบูธในงาน Smart Enterprise 4.0 ...
5 ตุลาคม 2560
งานสัมมนา ?โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0??
ATSI ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ในการจัดกิจกรรม และให้ข้อมูลที่เป็นประโ ...
29 สิงหาคม 2560
นายกและกรรมการสมาคม ATSI ร่วมประชุมกับสมาชิกกลุ่ม
นายกและกรรมการสมาคม ATSI ร่วมประชุมกับสมาชิกกลุ่ม POS เป็นครั้งที่สอง ...
25 กรกฎาคม 2560
กรรมการ ATSI หารือนอกรอบ
กรรมการ ATSI หารือนอกรอบ เปลี่ยนบรรยากาศไปประชุมในเมืองกันบ้าง ช่วยกันคิดโครงการดีๆ ...
25 กรกฎาคม 2560
ประชุมหารือเพื่อจัดตั้งกลุ่ม ATSI-Education
ATSI เชิญบริษัทสมาชิกที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา มาร่วมประชุมหารือเพื่อจัดตั้งกลุ่ม ATSI-Educ ...
25 กรกฎาคม 2560
ผู้บริหารสมาคม ATSI เข้าเรียนพบท่านรองอธิบดีและคณะ
ผู้บริหารสมาคม ATSI เข้าเรียนพบท่านรองอธิบดีและคณะผู้บริหารของกรมพัฒนาธุรกิจ ...
25 กรกฎาคม 2560
ATSI ร่วมหารือกับหน่วยงานพันธมิตร
ATSI ร่วมหารือกับหน่วยงานพันธมิตร ...
25 กรกฎาคม 2560
ATSI พบปะพูดคุยกับสมาชิกกลุ่ม ATSI-POS/Retail
นายกและกรรมการสมาคม ATSI พบปะพูดคุยกับสมาชิกกลุ่ม POS เพื่อหารือแนวทางในการจัดตั้งกลุ่ม ATSI-POS/Ret ...
25 กรกฎาคม 2560
ร่วมประชุมวาระจร โดยนายกและกรรมการสมาคม ATS
ร่วมประชุมวาระจร โดยนายกและกรรมการสมาคม ATS ...
25 กรกฎาคม 2560
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ATSI ชุดใหม่ วาร
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ATSI ชุดใหม่ วาระปี 2560-256 ...
5 พฤษภาคม 2560
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน SUBCON THAILAND 201
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน SUBCON THAILAND 201 ...
24 มีนาคม 2560
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แว
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย วาระปี 2560-2562 ...
5 พฤษภาคม 2560
13-01-2560 : ประชุมกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
13-01-2560 : ประชุมกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในวาระพิเศษ ...
1 มีนาคม 2560
ประชุมกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (AT
ประชุมกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ครั้งที่ 2/2560 ...
1 มีนาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรบหลักสูตร Train the Trainer Ce
(รุ่นที่ 136) ...
28 ธันวาคม 2559
ATSI นำบริษัทสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมงาน IBM Market
21 ธ.ค. 59 : ATSI นำบริษัทสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมงาน IBM Market Place จัดโดยบริษัทไอบีเอ็ม(ประเทศไทย) ...
22 ธันวาคม 2559
Thailand Software Fair 2016
Thailand Software Fair 2016 งานแสดงซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ...
21 ธันวาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Software Fair 2016 งานแ
3-4 พฤศจิกายน 2559 ...
31 ตุลาคม 2559
งานแถลงข่าว Thailand Software Fair ( TSF 2016 )
งานแถลงข่าว Thailand Software Fair ( TSF 2016 ) ...
19 ตุลาคม 2559
ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Software Fair 201
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ...
14 ตุลาคม 2559
Software Directory
ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลบริษัทลงในระบบทะเบียนบริษัทซอฟต์แวร์ (Software Directory) ...
23 สิงหาคม 2559
โครงการซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ ครั้งที่ 7
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ ครั้งที่ 7 ...
21 ธันวาคม 2559
รายชื่อ Software House ที่่ผ่านการคัดเลือกของกรมส่
ประกาศ ...
16 มีนาคม 2559
ATSI ได้เข้าพบเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเท
คุณสมพร มณีรัตนะกูล นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และสมาชิก ได้เข้าพบเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโล ...
1 มีนาคม 2559
เข้าประชุมหารือความร่วมมือในการผลิตรายการ SME Smar
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เข้าประชุมหารือความร่วมมือในการผลิตรายการ SME Smart Service ร่วมกับผู้บร ...
19 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการส่งเสริมการใช้ ERP ให้ SMEs ในอุตสาหกรรมการ
วันที่ 26 ม.ค. 59 ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการใช้ ERP ให้ SMEs ในอุตสาหกรรมการผลิต ...
17 กุมภาพันธ์ 2559
ATSI เยี่ยมชมบูทแสดงซอฟต์แวร์คุณภาพทั้งจากสมาชิกสม
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เข้าเยี่ยมชมบูทแสดงซอฟต์แวร์คุณภาพทั้งจากสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการซอฟ ...
17 กุมภาพันธ์ 2559
คุณวรรณวิสาที่เป็นตัวแทน ATSI เข้าร่วมประชุม
ขอขอบคุณ คุณวรรณวิสาที่เป็นตัวแทน ATSI เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและสมาคมต่างๆ ...
17 กุมภาพันธ์ 2559
ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ปันน้ำใจให้สังคม
16 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไย เราได้แบ่งปันน้ำใจเล็กๆ สู่สังคม มอบพัดลมติดผนัง/ติดเพ ...
17 กุมภาพันธ์ 2559
งานสังสรรค์ปีใหม่ ATSI ?Empower Software Together?
งานสังสรรค์ปีใหม่ ATSI ?Empower Software Together? ...
4 กุมภาพันธ์ 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมธุรกิจร้านอาหาร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิ
สมาคมธุรกิจร้านอาหาร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จับมือผนึกกำล ...
10 สิงหาคม 2561
ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่
ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม โครงการคูปองช่วยเหล ...
17 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดโครงการ depa mini-Transformation Voucher
SMEs ดิจิทัลคูปอง (Batch#1) ทุนสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสูงสุดจำนวน 10,000 บาท* เพื่อ ...
17 กรกฎาคม 2561
งานสัมมนาสำหรับกลุ่มร้านอาหาร โดยสมาคมธุรกิจร้านอา
งานสัมมนาสำหรับกลุ่มร้านอาหาร โดยสมาคมธุรกิจร้านอาหาร (RBA) ร่วมกับ ATSI วันที่ 17 นี้ ที่โรงแรมเอเช ...
11 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม โครงการคูปองช่วยเหลื ...
15 มิถุนายน 2561
เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และบริษัท
ATSI ขอเชิญบริษัทสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมจัดทำ ?Software Products Digital Catalogue? สำหรับกลุ่มสินค้า ...
27 กุมภาพันธ์ 2561
ATSI ขอเชิญบริษัทสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมจัดทำ Softw
ATSI ขอเชิญบริษัทสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมจัดทำ Software Products Digital Catalogue ...
14 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญสมาชิกและบริษัทซอฟต์แวร์ที่สนใจ เข้าร่วมแสดง
ขอเชิญสมาชิกและบริษัทซอฟต์แวร์ที่สนใจ เข้าร่วมแสดงสินค้าและออกบูธในงาน Pantip Rise Against Piracy ...
14 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญท่านที่ทำธุรกิจพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์ ที่ส
ขอเชิญท่านที่ทำธุรกิจพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์ ที่สนใจ เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ATSI ...
4 มกราคม 2561
Thailand Software Fair 2017 พลังซอฟต์แวร์ไทย ขับเ
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ขอเชิญเช้าร่วมงาน *** Thailand Software Fair 2017 *** ** พลังซอฟต์ ...
31 ตุลาคม 2560
แนวโน้มการใช้ซอฟต์แวร์ของธุรกิจไทยกับสิ่งที่คุณคาด
แนวโน้มการใช้ซอฟต์แวร์ของธุรกิจไทยกับสิ่งที่คุณคาดไม่ถึง ...
20 ตุลาคม 2560
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Thailand Software Fa
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Thailand Software Fair 2017 (TSF 2017) ...
16 ตุลาคม 2560
ขอเชิญชวนสมัครแข่งขันเพื่อชิงรางวัล ATSI Digital E
ขอเชิญชวนสมัครแข่งขันเพื่อชิงรางวัล ATSI Digital Entrepreneur Award โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทห ...
6 ตุลาคม 2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงสินค้างาน Thailand Software
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Software Fair 2017 ...
5 ตุลาคม 2560
คำว่า ERP คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญ?
ERP ย่อมาจาก Enterprise Resources Planning เป็นประเภทหนึ่งของระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารในองค์กร ซึ่ ...
20 กันยายน 2560
งานสัมมนา "โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0"
สัมมนาครั้งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ มาร่วมรับฟังแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมฯ เพื่อขยาย ...
6 สิงหาคม 2560
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ปร
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ไอซีทีทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรี ...
1 สิงหาคม 2560
เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และผู้ประก
เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และผู้ประกอบการที่สนใจ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการที่ ...
14 มิถุนายน 2560
เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และผู้ประก
เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และผู้ประกอบการที่สนใจ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมงานแสดงสิน ...
14 มิถุนายน 2560
งาน EU Business Avenues Exhibition
งาน EU Business Avenues Exhibition ...
16 พฤษภาคม 2560
TILOG Logistix 2017
TILOG Logistix 2017 กำหนดปิดรับใบสมัครภายใน 18 เมษายน 2560 ...
13 มีนาคม 2560
DIP
DIP ...
20 ธันวาคม 2559
กำหนดการเพื่อเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายระหว่าง SMEs แ
กิจกรรมส่งเสริม SMEs ใช้ระบบ ERP ขนาดใหญ่ในธุรกิจ ...
14 ตุลาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมออกบูธในงาน The Grand METALEX 2016
ณ วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2559 ไบเทค บางนา ...
9 กันยายน 2559
ขอเชิญเข้ารับฟังรายละเอียดงาน CommuniCast Myanmar
กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 ...
22 มิถุนายน 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ SMART
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 08:45 - 16:00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ...
17 มิถุนายน 2559
ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า POS&AUTO ID
25-27 สิงหาคม 2559 เวลา 10:00 - 18:30น. อาคาร 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ...
26 สิงหาคม 2559
ขอเชิญร่วมออกบูธในงาน SITEX EXPO 2016 ฟรี!!!
ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09?:00 - 17:00 น. ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเส ...
26 สิงหาคม 2559
งาน SMART SME EXPO 2016
ในวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ณ ชาเลนเจอร์ 3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี ...
13 มิถุนายน 2559
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน Digital Thailand 2016
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ...
16 พฤษภาคม 2559
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Bangladesh Trade & Investme
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-18.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมแห่ง ...
16 พฤษภาคม 2559
กิจกรรมส่งเสริม SMEs ใช้ระบบ ERP ขนาดใหญ่ในธุรกิจ
กิจกรรมส่งเสริม SMEs ใช้ระบบ ERP ขนาดใหญ่ในธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบ Digital ...
14 มีนาคม 2559
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 เชิญสมัคร
รับซอฟต์แวร์ฟรี ...
14 มีนาคม 2559
รับสมัครผู้ร่วมออกบูธและเยี่ยมชมงาน Mobile World C
วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ...
10 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า TILOG Logistix 2016
21-23 กันยายน 2559 ...
10 มีนาคม 2559
Asia IoT Business Platform (8th edition)
IoT Thailand สื่อการให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things IoT and ...
9 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า : Business Marketing E
15-17 มีนาคม 2559 สถานที่จัดงาน:ไบเทค บางนา ...
17 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมส่งเสริม SMEs ใช้ระบบ ERP ขนาดใหญ่ในธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบ Digital ...
7 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยกิจกรรมโครงการ "กิจกรรมส่งเสริม SMEs ใช้ระบบ ERP ขนาดใหญ่ในธุรกิจ ภายใต้โ ...
17 กุมภาพันธ์ 2559