» กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสมาคม

INET ร่วมกับ ATSI จัดงานสัมมนาเรื่อง
26 มิถุนายน 2561 : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ร่วมกับ ATSI จัดงานสัมมนาเรื ...
6 กรกฎาคม 2561
22 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต
22 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ ATSI ?โดย ผู้อำนวยการ , เลขาธิการ , ...
23 มิถุนายน 2561
14 มิถุนายน 2561 : ATSI โดยคุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์
14 มิถุนายน 2561 : ATSI โดยคุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมกรรมการสมาคมฯ และผู้แทนจากบ ...
20 มิถุนายน 2561
13 มิถุนายน 2561 : คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ นายกสมาค
13 มิถุนายน 2561 : คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเส ...
20 มิถุนายน 2561
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับ สมา
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ...
12 มิถุนายน 2561
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงกา
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ?วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ?ณ ตึกส ...
8 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมธุรกิจร้านอาหาร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิ
สมาคมธุรกิจร้านอาหาร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จับมือผนึกกำล ...
10 สิงหาคม 2561
ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่
ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม โครงการคูปองช่วยเหล ...
17 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดโครงการ depa mini-Transformation Voucher
SMEs ดิจิทัลคูปอง (Batch#1) ทุนสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสูงสุดจำนวน 10,000 บาท* เพื่อ ...
17 กรกฎาคม 2561
งานสัมมนาสำหรับกลุ่มร้านอาหาร โดยสมาคมธุรกิจร้านอา
งานสัมมนาสำหรับกลุ่มร้านอาหาร โดยสมาคมธุรกิจร้านอาหาร (RBA) ร่วมกับ ATSI วันที่ 17 นี้ ที่โรงแรมเอเช ...
11 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม โครงการคูปองช่วยเหลื ...
15 มิถุนายน 2561
เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และบริษัท
ATSI ขอเชิญบริษัทสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมจัดทำ ?Software Products Digital Catalogue? สำหรับกลุ่มสินค้า ...
27 กุมภาพันธ์ 2561