» ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ


ลงวันที่ :: 17 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 1331
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยกิจกรรมโครงการ "กิจกรรมส่งเสริม SMEs ใช้ระบบ ERP ขนาดใหญ่ในธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบ Digital" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมส่งเสริม SMEs ใช้ระบบ ERP ขนาดใหญ่ในธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบ Digital"

         สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยกิจกรรมโครงการ "กิจกรรมส่งเสริม SMEs ใช้ระบบ ERP ขนาดใหญ่ในธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบ Digital" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้สนับสนุน
สมาชิก
ที่เข้าร่วม
โครงการ
และผ่านการคัดเลือกร
ายละ 80,000 บาท จำนวน 51 รายเท่านั้น สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
 
สอบถามข้อมูลได้ที คุณธิดา  ชีวศุภสมิทธิ์   โทร. 092 332 6234  E-mail :dip.smeerp@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้เขียน :: admin