» กิจกรรมสมาคม

ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ปันน้ำใจให้สังคม มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


ลงวันที่ :: 17 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 1389
16 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไย เราได้แบ่งปันน้ำใจเล็กๆ สู่สังคม มอบพัดลมติดผนัง/ติดเพดาน 10 ตัว ให้กับ ครูอ๊อด (ผอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น) เพื่อใช้ในหน้าร้อนที่จะมาถึง และเลี้ยงขนมเด็กๆ ให้เขาเข้าใจ คำว่า "อาทร" ในสังคม และมีจิตสำนึกในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

 

 

 

16 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไย เราได้แบ่งปันน้ำใจเล็กๆ สู่สังคม มอบพัดลมติดผนัง/ติดเพดาน 10 ตัว ให้กับ ครูอ๊อด (ผอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น) เพื่อใช้ในหน้าร้อนที่จะมาถึง และเลี้ยงขนมเด็กๆ ให้เขาเข้าใจ คำว่า "อาทร" ในสังคม และมีจิตสำนึกในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

ในวันดังกล่าว จะมีกิจกรรมดังนี้

 

1. ติดตั้งโปรแกรม ANTI- VIRUS สำหรับใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในมูลนิธิ

 

2. เลี้ยงอาหารว่าง ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ 

 

3. มอบพัดลมติดเพดาน(น้องๆ ขาดแคลน-- รองรับหน้าร้อนที่จะมาถึง) ให้กับน้องๆ  / และสิ่งของ เครื่องใช้ พร้อมอาหารแห้ง 

 

มูลนิธิ ดังกล่าว รับบริจาคเสื้อผ้าและ สิ่งของเหลือใช้ เพื่อนำไปจำหน่าย(มือสอง) และนำรายได้ มาเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส

 

และผ.อ. มูลนิธิ แจ้งซอฟต์แวร์ License ANTI VIRUS  ท่านใดสนใจร่วมบริจาค http://www.baannokkamin.net/

 


ผู้เขียน :: admin