» กิจกรรมสมาคม

คุณวรรณวิสาที่เป็นตัวแทน ATSI เข้าร่วมประชุม


ลงวันที่ :: 17 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 1216
ขอขอบคุณ คุณวรรณวิสาที่เป็นตัวแทน ATSI เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและสมาคมต่างๆ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อระดมความคิดเห็นในการทำโครงการเพื่อสนับสนุนผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ในปี 2559-2560

 

 

ขอขอบคุณ คุณวรรณวิสาที่เป็นตัวแทน ATSI

เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและสมาคมต่างๆ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

เพื่อระดมความคิดเห็นในการทำโครงการเพื่อสนับสนุนผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ในปี 2559-2560

 


ผู้เขียน :: admin