» กิจกรรมสมาคม

ATSI เยี่ยมชมบูทแสดงซอฟต์แวร์คุณภาพทั้งจากสมาชิกสมาคมฯ


ลงวันที่ :: 17 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 1996
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เข้าเยี่ยมชมบูทแสดงซอฟต์แวร์คุณภาพทั้งจากสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ทั่วไปที่เข้าร่วมงาน Software Expo Asia ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA

 

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เข้าเยี่ยมชมบูทแสดงซอฟต์แวร์คุณภาพทั้งจากสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ทั่วไปที่เข้าร่วมงาน Software Expo Asia ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA

 


ผู้เขียน :: admin