» กิจกรรมสมาคม

ATSI ได้เข้าพบเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ


ลงวันที่ :: 1 มีนาคม 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 1769
คุณสมพร มณีรัตนะกูล นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และสมาชิก ได้เข้าพบเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

 

คุณสมพร  มณีรัตนะกูล นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  และสมาชิก ได้เข้าพบเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  ในวันที่29 กุมภาพันธ์ 2559  ที่ผ่านมาคะ

 

 


ผู้เขียน :: admin