» ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน Digital Thailand 2016


ลงวันที่ :: 16 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 1343
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

 

 
 
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน Digital Thailand 2016 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

 
เป็นงานที่บูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนประเทศ และยังมีงานนิทรรศการแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้แนวคิด Digital Technology for All เพื่อให้ทุกคนสามารถสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทกับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่
 
โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อนิทรรศการหลักๆ ได้แก่ Connectivity, Digital Manufacturing & Industry 4.0, Digital Innovation, Digital Education, Digital Health, Digital Life, Digital Government และ Smart City
 
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.digitalthailand.in.th/  

 


ผู้เขียน :: admin