» ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเพื่อเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายระหว่าง SMEs และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


ลงวันที่ :: 14 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 1256
กิจกรรมส่งเสริม SMEs ใช้ระบบ ERP ขนาดใหญ่ในธุรกิจ

 

 

 


ผู้เขียน :: admin