» กิจกรรมสมาคม

ATSI นำบริษัทสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมงาน IBM Market Place


ลงวันที่ :: 22 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 823
21 ธ.ค. 59 : ATSI นำบริษัทสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมงาน IBM Market Place จัดโดยบริษัทไอบีเอ็ม(ประเทศไทย) เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป

 

 

21 ธ.ค. 59 : ATSI นำบริษัทสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมงาน IBM Market Place จัดโดยบริษัทไอบีเอ็ม(ประเทศไทย) เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป 

 


ผู้เขียน :: admin