Bluetooth 5 รับส่งข้อมูลได้เร็วและไกลยิ่งกว่าเดิม


ลงวันที่ :: 19 มกราคม 2560 จำนวนผู้เข้าดู :: 750
Bluetooth 5 รับส่งข้อมูลได้เร็วและไกลยิ่งกว่าเดิม

 

     เมื่อช่วงต้นปี กลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยี Bluetooth ได้ประกาศถึงการพัฒนามาตรฐานใหม่ Bluetooth 5 ที่จะมาแทนเทคโนโลยี Bluetooth 4.2 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ ล่าสุดทางกลุ่ม Bluetooth Special Interest Group ได้ประกาศใช้งานเทคโนโลยี Bluetooth 5 นี้อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งผู้ผลิตสินค้าสามารถนำไปใช้งานบนอุปกรณ์ของตนได้ในทันที

Blueooth 5 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบไร้สายให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม มีความเร็วและระยะรับส่งที่สูงมากขึ้น หากเทียบกับ Bluetooth 4.2 แล้ว Bluetooth 5 จะมีระยะการทำงานครอบคลุมมากกว่าเดิมถึง 4 เท่า, ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงกว่า 2 เท่า ซึ่งจากความสามารถดังกล่าว จะทำให้อปุกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth 5 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านได้อย่างครอบคลุม ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในยุคของ Internet of Things ที่กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานเทคโนโลยี Bluetooth 5 จะเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดภายใน 2-6 เดือนนี้ และแน่นอนว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จาก Apple และ Samsung จะต้องใส่มันมาด้วยอย่างแน่นอน


ที่มา : www.bluetooth.com  , http://news.thaiware.com/9166.html

 


ผู้เขียน :: ADMIN IT