» กิจกรรมสมาคม

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ATSI ชุดใหม่ วาระปี 2560-256


ลงวันที่ :: 5 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้เข้าดู :: 823
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ATSI ชุดใหม่ วาระปี 2560-256

 

27 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.30 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมทั้งทำการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ วาระปี 2560-2562 ที่ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI