» กิจกรรมสมาคม

ATSI พบปะพูดคุยกับสมาชิกกลุ่ม ATSI-POS/Retail


ลงวันที่ :: 25 กรกฎาคม 2560 จำนวนผู้เข้าดู :: 442
นายกและกรรมการสมาคม ATSI พบปะพูดคุยกับสมาชิกกลุ่ม POS เพื่อหารือแนวทางในการจัดตั้งกลุ่ม ATSI-POS/Retail

 

27 มิถุนายน 2560 : นายกและกรรมการสมาคม ATSI พบปะพูดคุยกับสมาชิกกลุ่ม POS เพื่อหารือแนวทางในการจัดตั้งกลุ่ม ATSI-POS/Retail โดยจะร่วมมือกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่อไป #ATSI #ไปด้วยกันไปได้ไกล

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI