» กิจกรรมสมาคม

ประชุมหารือเพื่อจัดตั้งกลุ่ม ATSI-Education


ลงวันที่ :: 25 กรกฎาคม 2560 จำนวนผู้เข้าดู :: 551
ATSI เชิญบริษัทสมาชิกที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา มาร่วมประชุมหารือเพื่อจัดตั้งกลุ่ม ATSI-Education ขอขอบคุณออย @Ubol Sutthana

 

11 กรกฎาคม 2560 : ATSI เชิญบริษัทสมาชิกที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา มาร่วมประชุมหารือเพื่อจัดตั้งกลุ่ม ATSI-Education ขอขอบคุณออย @Ubol Sutthana ที่ช่วยจัดการประชุม และเอื้อเฟื้อสถานที่ และขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม ได้แนวทางและโครงการดีๆ ไปช่วยกันขับเคลื่อนต่อได้อีกมากเลย ???? #ATSI #ไปด้วยกันไปได้ไกล

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI