» กิจกรรมสมาคม

นายกและกรรมการสมาคม ATSI ร่วมประชุมกับสมาชิกกลุ่ม POS เป็นครั้งที่สอง


ลงวันที่ :: 25 กรกฎาคม 2560 จำนวนผู้เข้าดู :: 641
นายกและกรรมการสมาคม ATSI ร่วมประชุมกับสมาชิกกลุ่ม POS เป็นครั้งที่สอง

 

24 กรกฎาคม 2560 : นายกและกรรมการสมาคม ATSI ร่วมประชุมกับสมาชิกกลุ่ม POS เป็นครั้งที่สอง...และขอแสดงความยินดีกับคุณวิษณุพงษ์ วงวาสน์ CEO บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด ที่ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่ม ATSI-POS ในครั้งนี้ โดยประธานกลุุ่มจะจัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อร่วมกันทำหน้าที่ผลักดันกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI