» กิจกรรมสมาคม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ?วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ?ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล?


ลงวันที่ :: 8 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 134
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ?วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ?ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล?

 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา  วันที่ 5 มิถุนายน 2561  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) โดย คุณยุวดี แซ่โก่ย เลขาธิการสมาคม และ ดร. อุบลย์ สุฑธนะ ประธานอนุกรรมการกลุ่มซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามดังกล่าว และพร้อมที่จะร่วมนำ Technology Enable Learning Model (TELM) ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาและปลดล็อคระบบการศึกษาของชาติภายใต้โครงการ " โรงเรียนร่วมพัฒนา โดยท่าน อาจารย์ ดร.มีชัย วีระไวทยะ

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI