» กิจกรรมสมาคม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)


ลงวันที่ :: 12 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 212
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

 

 

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เชิญบริษัทซอฟต์แวร์ที่สนใจ เข้ารับฟังและสมัครเข้าร่วมเป็น Digital Providers ในโครงการ "depa Mini Transformation Voucher" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และเพื่อกระตุ้นการตลาดในอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยโครงการฯ จะสนับสนุนการซื้อซอฟต์แวร์ในอัตรา 100% ไม่เกิน 10,000 บาท/ราย ตามเงื่อนไขที่กำหนด
กิจกรรมในครั้งนี้มีบริษัทซอฟต์แวร์สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้ต่อไป

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI