» กิจกรรมสมาคม

ความร่วมมือ ATSI & มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ AI Leadership ที่ส่งเสริมให้เกิดการนำ ai มาใช้กับภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ


ลงวันที่ :: 29 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 54
ความร่วมมือ ATSI & มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ AI Leadership ที่ส่งเสริมให้เกิดการนำ ai มาใช้กับภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ATSI ยกคณะเข้าพบ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อแสวงหาความร่วมมือในโครงการ AI Leadership ที่ส่งเสริมให้เกิดการนำ ai มาใช้กับภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI